اخبار و اعلامیه ها
خانه / کارگروه محیط زیست

کارگروه محیط زیست

این قسمت مکانی است برای دسته بندی و ثبت تمام فعالیتها، گزارشات و نوشته های کارگروه محیط زیست گروه کوهنوردی اسپادانا. درج مطالب در این قسمت به منزله عدم نمایش آن در سایر قسمتهای وبسایت نمی باشد.

مرامنامه محیط زیستی گروه اسپادنا

مرامنانه محیط زیستی گروه کوهنوردی اسپادانا به همت کار گروه محیط زیست و هیئت مدیره گروه در راستای یکسان سازی حساسیت های زیست محیطی و اجرای بند دوم اساسنامه گروه “- اجرای برنامه های ورزشی در محیطهای طبیعی مطابق با استاندارهای زیست محیطی و تعیین شده از سوی اتحادیه بین المللی کوهنوردی” طراحی و از ابتدای سال ۱۳۹۴ در برنامه ها ... ادامه مطلب »

اهداف، وظایف و رسالت های کارگروه محیط زیست

نظر به بند ۱۱ ماده ۱۸ اساسنامه گروه کوهنوردی اسپادانا (که در این آیین نامه به اختصار “گروه” نامیده می شود)، برای نیل به اهداف و اجرای هرچه بهتر رسالت های کمیته اجرایی، کارگروه هایی زیر نظر مسئول کمیته اجرایی تشکیل و تحت چارچوب این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات گروه ایفای وظیفه می نمایند. تصمیمات کارگروه ها در حیطه ... ادامه مطلب »