اخبار و اعلامیه ها
خانه / گزارش برنامه های اجرا شده / گزارش برنامه سفر نوروزی به بازفت شمالی

گزارش برنامه سفر نوروزی به بازفت شمالی

عنوان برنامه : سفر نوروزی  به بازفت شمالی

مبدا و منطقه اجرای برنامه : 

مبدا شهر اصفهان و مقصد استان چهارمحال بختیاری – شهرستان کوهرنگ  – بخش بازفت(به مرکزیت چمن گلی ) – دهستان بازفت بالا(به مرکزیت دهناش)

اهداف اولیه برنامه :

 • کوهپیمایی سبک و حفظ و ارتقای آمادگی بدنی نفرات گروه
 • پیمایش و شناسایی دره ها و بخشهایی از برخی رودخانه های فرعی بازفت از جمله دره رودخانه آب تشنوی ، دره رودخانه آب ترکی ، دره رودخانه آب تپا و دره رودخانه آب الگی
 • پیمایش بخشی از رودخانه خروشان بازفت در فصل بهار در امتداد ساحل شمالی از تپا تا مازه رشته
 • دیدار با مردمان خونگرم بختیاری در روستاهای زیبای منطقه بازفت شمالی
 • و تجربه ای دوباره از همنوردی در طبیعت و کوه

موقعیت و تشریح جغرافیایی منطقه بازفت شمالی :

منطقه بازفت شمالی در غرب استان چهار محال بختیاری قرار گرفته است.این منطقه محدود است

از شمال شرقی و شرق به رشته کوه عظیم زردکوه که دقیقا امتدادی به موازات رودخانه دارد

از شمال به کوههای منار (۳۷۰۰متر)، گله سگا و تورک و بخشهای انتهایی رشته کوه زرد کوه

از شمال غربی به  گردنه تاراز و بخشهای ابتدایی کوهستان کی نو(۳۵۱۲متر)

از غرب و جنوب غربی  به خوزستان و کوهستان مافارون که آن هم مانند زرد کوه دقیقا امتدادی به موازات رودخانه دارد

از جنوب به بازفت جنوبی و دره های صعب العبور آن

و از جنوب غربی به کوه میلی(۳۹۰۰متر) که در امتداد جنوبی زرد کوه و پس از گردنه چری قرار دارد

رودخانه بازفت :
دایمی و از مهمترین ریزابه های رود کارون است.بیشتر آب آن از زرد کوه تامین میشود.طول این رودخانه ۹۵ کیلومتر بوده و سرچشمه آن ۲۷۵۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد.در مسیر خود شیب متوسط ۲ درصدی داشته و با دبی میانگین سالانه در حدود ۷۰ متر مکعب در ثانیه در ارتفاع ۸۵۰ متر به رودخانه کارون میریزد.مسیر کلی بازفت رو به جنوب شرقی است.

زردکوه :
با ۱۲۳ کیلومتر طول و ۲۰ کیلومتر عرض متوسط با قللی چون کلونچی(۴۲۲۵متر) ، شاه شهیدان (۴۱۵۰متر)  ، دوزرده ، هفت تنان  و…که همگی بالای ۴۰۰۰ متر هستند از خط الراس های شاخص ایران است و میتوان گفت در میان کوههای با عرض جغرافیایی پایین تر در ایران مهمترین یخچالهای دایمی را در خود جای داده است که مهمترین آنها یخچال ایل بیگ است.دامنه های شمالی کوه بر عکس دامنه های جنوبی سردسیر و فاقد جنگل است.رودخانه های کوهرنگ در شمال و بازفت در جنوب در دوسوی این رشته کوه قرار دارند.

کوهستان مافارون :

 جزو کوه سفید محسوب میشود و از سوی شمال به بازفت و از سوی دیگر به شهرستان ایذه محدود است.بلندترین قله آن ۳۴۶۰ متر ارتفاع دارد و دامنه های آن در هر دو سو جنگلی است.

موقعیت مناطق اجرای برنامه درمنطقه  بازفت شمالی :
همگی این مناطق در امتداد ساحل شمالی رودخانه بازفت قرار دارند که از رودخانه آب تشنوی و روستای تشنوی در شمالی ترین نقطه شروع شده و به ترتیب بعد از رودخانه آب ترکی ، روستاهای گوشه پل ، مهدی آباد ، دهناش ، رودخانه آب تپا ، روستاهای تپای علیا و سفلا و موچون ، رودخانه آب الگی و روستاهای الگی علیا و سفلا به روستای مازه رشته در جنوبی ترین نقطه میرسد.

شرح مهمترین عوارض و پدیده های جغرافیایی و انسانی منطقه اجرای برنامه :

رودخانه آب تشنوی دایمی بوده از ارتفاع ۲۱۰۰ متر در دامنه های جنوبی زرد کوه سرچشمه میگیرد.این رودخانه در مسیر خود ۴٫۲ درصد شیب دارد و پس از ۱۲ کیلومتردر ارتفاع ۱۶۰۰ به رودخانه بازفت میریزد.

رودخانه آب ترکی نیز دایمی بوده از ارتفاع ۲۸۵۰ در دامنه های جنوبی زرد کوه سرچشمه میگیرد.این رودخانه در مسیر خود ۶٫۳ درصد شیب دارد و پس از ۲۰ کیلومتردر ارتفاع ۱۵۹۵  به رودخانه بازفت میریزد.

مابقی رودخانه های منطقه علیرغم دایمی بودن اما بیشترشان به اندازه این دو با اهمیت نیستند.

روستای دهناش :
مرکز دهستان بوده و به عنوان یکی از روستاهای عشایری دارای سابقه بیشتری نسبت به دیگر روستاهای منطقه است.قبلا دسترسی این روستا بسیار نامناسب بوده است که با ساخت پل بر روی رودخانه بازفت و اتصال جاده شن ریزی شده  از گردنه شیخ عالی از سویی و کشیدن برق به این روستا از سوی دیگر مردم آن دیگر کوچ نمیکنند.فاصله این روستا تا مرکز استان (شهرکرد)وشهر فارسان به ترتیب معادل۲۰۰و۱۶۸کیلومتراست. قلعه دهناش یا قلعه  ظاهری تنها قلعه بجای مانده در شهرستان کوهرنگ است که یاد گار معما ری کوه نشینان بختیاری محسوب می شود. این قلعه براساس کتیبه سردرب آن درسال ۱۳۳۴هجری قمری ساخته شده است.یکی ازفرزندان ظاهرنامی که به ظاهریها شهرت دارند بنام محمدظاهر (مشهدی محمد ظاهری)که درزمان خود سمت کلانتر بازفت بالارابرعهده داشته این قلعه راساخته وآن رامنزل مسکونی خودقرارداده بود.هم اکنون نام خانوادگی اکثریت مردم روستای دهناش و روستاهای اطراف آن مانند تپا ، گوشه پل ، مهدی آباد و… ظاهری است.به طوری که شناسایی دقیق افراد از طریق نام و نام پدر صورت میگیرد.استادکارقلعه فردی بنام استادرضا اصفهانی بوده که درمحل آجر راپخته وقلعه راساخته است.درساخت انبارها ،سرطویله واصطبلها ازسنگ تراش استفاده شده وسنگها به گونه ای ماهرانه درطاق زنی سقف بکاررفته است.شاید به همین دلیل است که ارتباطات مردم این منطقه با شهر اصفهان زیاد شده به طوری که درصد قابل توجهی  از مردم روستاهای این منطقه در پاییز و زمستان به اصفهان میروند و دوباره در بهار به روستا و مزارع خود در بازفت برمیگردند.شاه نشین قلعه دهناش ازارتفاع مناسب ومعمول بیش از ۵/۳ متر برخوردار وارتفاع دربهای ورودی نیز بیش ازارتفاع قدانسان است.این قلعه درجهت شمالی –جنوبی ساخته شده ودر اصلی آن روبه شمال است .ایوانی به صورت راهرو دروسط قرارداردکه درب اطاقها از سه طرف به ایوان باز  می شود.سقف اطاقها باتیر چوبی پوشیده ومسطح است.اطاقها ساده ، دارای طاقچه های قوسی وبخاری دیواری ساده هستند. سه طرف حیاط قلعه راواحدهای غیرمسکونی نظیر طویله ها ، اصطبلها وانبارها احاطه نموده وطرف دیگر آن اطاقهای مسکونی قراردارند.
اما قلعه دهناش مهجور است و شاید بردگورها(حفره های دست ساز در دل صخره ها که عشایر قدیم به عنوان گور دخمه از آنها استفاده میکرده اند)و شیرهای سنگی بر سر قبور بختیاری که همه جا در منطقه بازفت دیده میشود بیش از هر آثار تاریخی دیگری چشم نواز کوهنوردها  باشند.گورها و قبوری که داستانها در سینه دارند.

روستای مازه رشته :
با هزار سکنه بزرگتر از دهناش است که دلیل اصلی آن داشتن جاده مناسب تر از طریق روستای طارم میباشد اما اهمیت سوق الجیشی و تاریخی کمتری دارد.به نظر میرسد طی سال آینده جاده این روستا آسفالت شود.

مابقی روستاهای منطقه اجرای برنامه دارای سابقه ثبت شده ای نیستند یا دست کم از اهمیت کمتری به نسبت برخوردارند.

توصیف منطقه بازفت شمالی و بویژه منطقه اجرای برنامه :
جنگلهای زاگرسی بویژه بلوط و چمنزارهای متراکم سراسر دشتها و تپه ها را پوشانده اند.در نوروز زمین کاملا سبز است و تمام درختان پر از جوانه های پر رنگ هستند هرچند کوچکی جوانه ها و کوتاهی علفها هنوز نشان از حضور زمستان دارد.اردیبهشت و خرداد کم کم گلها خود را نشان میدهند و همه جا کاملا سبز میشود.منطقه بازفت به نسبت شمال زردکوه گرمسیر است و تحمل آفتاب اردیبهشت ماه هم مشکل است چه رسد به تابستان.با این حال هوا در اسفند و فروردین و ماههای پاییز به خصوص روزها عالیست.به طبع تابستانهای گرم و زمستانهای سرد چهارفصل سال را کامل میکند.رودخانه های بزرگ و کوچک که عموما از زردکوه سرچشمه و برخی مانند آب ترکی بسیار پر آب هستند از میان تپه ها و کوه های بزرگ و کوچک عبور کرده و سرانجام به بازفت بزرگ میریزند.باران های خوب در منطقه باعث میشود گاهی این رودخانه ها به شدت وحشی و سیلابی شوند که هر رهگذری را به مخاطره می اندازد.انواع وحوش از خرس و گرگ و شغال و بزکوهی و… به ویژه در مناطق مرتفع تر وجود دارد اما متاسفانه شکار هر روز از تعداد آنها میکاهد.عقاید خرافی در مورد برخی وحوش و گاهی اعتقاد تاثیرات دارویی بخشهایی از بدن آنها به این موضوع دامن زده است که کار فرهنگی میطلبد.بازفت زیباست و با تمام ارکان خود زیباییش را به رخ میکشد طوری که هر طبیعت دوستی آرزو میکند ماهها از این بهشت خارج نشود.

به واسطه چراگاههای عالی منطقه بازفت از دیر باز محل زندگی و کوچ عشایر بوده است.هر سال بهار مردمان سخت کوش عشایر مابین کوهرنگ ، بازفت و خوزستان در حال تردد هستند.زمانی عبور از بازفت خروشان بزرگترین چالش کوچ آنها بوده است و قربانیان زیادی میگرفته  اما اکنون با وجود جاده ها و پل ها مشقت کوچ کاهش پیدا کرده است.روستاها با مزارع عموما دیم و باغات در گوشه گوشه منطقه دیده میشوند.روستاهایی که گاهی شامل تنها یک یا چند خانوار هستند و تنها دسترسی آنها پاکوبها یا جاده های خاکی صعب العبور هستند.

مردم بختیاری بازفت بسیار مهمان نوازند و هنوز از توریست نا آگاه رنجی بر آنها وارد نشده است تا بخواهند از دیدن مهمان مکدر شوند.از کنار هر خانه ای که عبور میکنیم برای چایی یا غذا دعوت میشویم.مهمانی یک خانه بی ریا و دستهای زمخت اما پر محبت بختیاری ها صفایی دارد که در هزاران قصر یافت نمیشود.شیرزنان بختیاری بسیار با ابهت هستند و در مهمان نوازی گوی سبقت را از مردان میربایند.

برای ما جالب است که زن بختیاری برای عرض ارادت و مهمان نوازی  با مردان غریب نیز دست میدهد و آنها را به خانه دعوت می کند.خاله لیلا ها(اشاره به یکی از شخصیت های سریال تلوزیونی پخش شده مربوط به مردمان کوه نشین ایران زمین از سیما در سالهای قبل) اینجا فراوانند.محرومیت از سر و روی بازفت میبارد اما باز هم بازفت زیباست.

مختصات جغرافیایی برخی نقاط شاخص در منطقه و برنامه :

مصب آب تشنوی در محل رودخانه بازفت
۳۹ S 396000.12 m E 3579415.14 m N

مصب آب ترکی در محل رودخانه بازفت
۳۹ S 397314.75 m E 3577944.51 m N

روستای گوشه پل
۳۹ S 400304.81 m E 3581206.18 m N

روستای دهناش- محل اقامت اصلی گروه
۳۹ S 402475.18 m E 3577112.92 m N

روستای مهدی آباد دهناش
۳۹ S 401557.60 m E 3579341.88 m N

جاده فرعی روستای دهناش از جاده اصلی چمن گلی به گردنه تاراز در گردنه شیخ عالی
۳۹ S 400233.48 m E 3573969.90 m N

جاده روستای دهناش در محل پل بر روی رودخانه بازفت
۳۹ S 400985.27 m E 3574565.30 m N

مصب آب تپا در محل رودخانه بازفت و روستای تپا سفلی
۳۹ S 403208.31 m E 3573871.65 m N

آخرین نقطه پیمایش رودخانه تپا توسط گروه
۳۹ S 406596.27 m E 3577643.30 m N

روستای موچون
۳۹ S 404759.10 m E 3572684.71 m N

محل کمپ گروه در ساحل بازفت
۳۹ S 405765.94 m E 3572362.82 m N

چشمه مورد استفاده گروه  در زمان کمپینگ
۳۹ S 405898.12 m E 3572734.23 m N

مصب آب الگی در محل رودخانه بازفت
۳۹ S 405941.42 m E 3571617.87 m N

آخرین نقطه پیمایش رودخانه الگی توسط گروه
۳۹ S 408759.71 m E 3574390.67 m N

روستای مازه رشته
۳۹ S 408319.13 m E 3570291.42 m N

فرعی جاده روستاهای طارم و مازه رشته از جاده اصلی گردنه چری به چمن گلی و تلورد
۳۹ S 410185.75 m E 3563952.74 m N

روستای مورز
۳۹ S 415677.89 m E 3558018.61 m N

آخرین نقطه پیمایش رودخانه آب مورز توسط گروه
۳۹ S 419129.24 m E 3559698.01 m N

مسیر مناسب دسترسی جاده ای به منطقه :
جاده آسفالته ای از داخل استان چهارمحال بختیاری وارد منطقه بازفت میشود و از سوی دیگر به خوزستان میرود.دیگر مناطق فاقد جاده آسفالت هستند و دسترسی آنها جاده خاکی است.

از سمت خوزستان میتوان از جاده ای که از شهر قلعه خواجه شروع شده و پس از تونل دلا و دریاچه شیمبار و گردنه تاراز وارد استان چهار محال بختیاری میشود وارد منطقه بازفت شد.

از سمت شهر کرد نیز میتوان از طریق اردل و دشتک و یا کوهرنگ شمالی وارد جاده گردنه چری شده و وارد منطقه بازفت شوید که ما نیز با توجه به مبدا سفر که اصفهان بود از این مسیر استفاده کردیم.جاده مذکور در گردنه چری تا حدود ۲۸۵۰ متر ارتفاع میگیرد و در برخی اوقات سال با برف مسدود میگردد.

آغاز برنامه
طبق برنامه فصل زمستان ۹۳ و نوروز ۹۴ گروه کوهنوردی اسپادانا  اصفهان این برنامه برای نیمه اول تعطیلات نوروز و به مدت ۵ روز پیش بینی شده بود.اطلاع رسانی کامل در رابطه با روزشمار برنامه ، مسوولین ، ضوابط ، پیش نیازها ، لوازم ضروری و…از حدود دو ماه قبل از برنامه از طریق سایت رسمی گروه صورت گرفته بود و تا لحظه اجرا ارتباط با شرکت کنندگان ادامه یافت.از حدود یک هفته قبل از تاریخ برنامه پیش بینی های هواشناسی و قطعی شدن وجود بارندگی های زیاد باعث شد تغییراتی در برنامه اولیه ایجاد کنیم.خوشبختانه آمادگی این موضوع را داشتیم و تنها منتظر پیش بینی ها بودیم.پیمایش دره و رودخانه های آب تشنوی و آب ترکی با توجه به خطرات محتمل و خروشان بودن آنها در هنگام بارندگی های شدید از برنامه حذف و پیمایش دره و رودخانه آب مورز به برنامه افزوده شد.همچون بسیاری برنامه های قبلی و برای کمک به طبیعت و سلامتی شرکت کنندگان به صورت توامان ، انواع میوه در حجم قابل توجه برای شرکت کنندگان خریداری شد تا کسی نیاز به حمل میوه از خانه نداشته باشد.

مسوولین برنامه

سرپرست ، راهنما ، عکاس و گزارش نویس برنامه
احسان امین جواهری

پشتیبانی حین اجرای برنامه  از اصفهان
محمد نوری زاده(که متاسفانه به دلیل تاخیر پرواز هواپیمایی ایران ایر به برنامه نرسید) ، مجید رضایی

سرپرست دوم و مسوول هماهنگی های ماشین دوم
حسن مرشدی

کمک سرپرست
احسان کبیری

مسوول  آمادگی جسمانی(گرم کردن-سردکردن و حرکات کششی) ، تهیه و چاپ هدایای نوروزی و تدارکات
عادل آزاد

مسوول مراسم سال تحویل
ریحان مختار زاده

مسوولین فنی
ابراهیم معینی و پیمان رازقی(هر دو مربی کوهنوردی)

 نفرات شرکت کننده مجموعا ۳۷ نفر
آقایان  ۱۸  نفر شامل  علی رجایی ریزی(عضو) – مجتبی طالبی – محمد پاوایی(عضو) – محمد جواد مظاهری – ابراهیم معینی – احسان امین جواهری(عضو) – علی اوقانیان(عضو) – رضا امینی – احسان کبیری(عضو) – حمید روایی – سید مهدی شاهمرادی – پیمان رازقی – محمد باقر ادیب بهروز – علی صرامی – حامد شیخ دارانی(عضو) – عادل آزاد(عضو)- حسن مرشدی(عضو) – علی مرشدی

و خانمها  ۱۹  نفر شامل  پریسا مکینیان – زهرا نظیف(عضو) –  زهرا طالاری – زهرا مظاهری –  مریم طالبی برمی – مریم مظاهری(عضو) – مریم معین(مهمان از تهران و همسر مرحوم سعید بهارلو  پزشک سابق تیم ملی کوهنوردی امید ایران) – مریم کاظمی – ملیحه غیوری – مرضیه عادل مهربان – بهناز قدیری(عضو) – فروزان عزیزی – فرشته فروتن – سپیده فوقانی(مهمان از تهران) – ریحان مختارزاده(عضو)  – فاطمه نبی پور –شکوه السادات جعفری(عضو) – گلنوش جهان صفت – ملیحه ناظمیان

و با سپاس از آقایان یوسف محمودیان از شهرکرد ، جواد ظاهری از دهناش و راننده محبوب گروه آقای خوشاب و کمکش

شرح گزارش اجرای برنامه

روز اول
گروه راس ساعت ۱۲ نیمه شب پنج شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۳ در محل همیشگی (خیابان مشتاق) جمع شدند.پس از بارگیری کوله ها در باربند دو ماشین مینی بوس بنز تدارک دیده شده و پر نمودن فرمهای رضایت نامه شرکت در برنامه توسط شرکت کنندگان به سوی منطقه بازفت حرکت نمودیم.حدود دو ساعت بعد توقفی کوتاه در شهر کرد داشته و سرانجام حدود ساعت ۶ صبح به روستای مورز در منطقه بازفت رسیدیم.پس از نماز  و استراحت کوتاه دوستان ، معارفه کوتاهی انجام شده و پس از تعیین عقبدار ، سرقدم و معرفی دیگر مسوولین برنامه ، نکات مختصری برای شرکت کنندگان گفته شد.در ادامه گروه از پل مورز گذشته و در امتداد رودخانه و از پاکوب غربی آن  پیمایش خود را آغازکرد.باران های شب گذشته طراوت خاصی به منطقه داده بود.با توجه به پیش بینی ها انتظار شروع دوباره باران را داشتیم.صبحانه در مسیر صرف شد.در هر دو سوی رودخانه آب مورز پاکوب های خوبی وجود دارد.در میان راه از دو راهی عبور میکنیم که از طریق آن و پس از گذر از دره و گردنه ای میتوان به سمت رودخانه آب نازی که از رودخانه های فرعی و مهم بازفت است ، رفت.راه خود را در امتداد آب مورز ادامه میدهیم.گروه بسیار با نشاط است و از طبیعت منطقه لذت میبرد.کم کم باران نیز شروع میشود.همه آماده اند.پاکوب کمی از رودخانه ارتفاع میگیرد و با دست به سنگ مختصری همراه میشود.از طریق پلی چوبی از آب مورز عبور میکنیم و به آن سوی آن میرویم.به باغات میرسیم.باران شدت یافته است.با وجودی که بخش بزرگی از روز را کماکان در پیش داریم به دلیل شدت باران از ادامه مسیر منصرف میشویم و از همان راهی که آمده ایم باز میگردیم.عکس العمل ها جالب است.برخی از باران لذت برده اند و برخی نیز چالشی را تجربه کرده اند که مسلما تجربه ای سخت اما خاطره انگیز برای آنها خواهد بود.

ساعت حدود ۲ بعد از ظهر است.با ماشینها راهی روستای دهناش میشویم.از گردنه شیخ عالی تا روستا جاده آسفالت نیست و رانندگان صبور ما جاده گل آلود و باران را توامان تحمل میکنند.از پل بازفت عبور میکنیم همچنین از رودخانه ای که جاده را قطع میکند و به دلیل باران ، وحشت را به دل رانندگان می اندازد به ویژه که یکی دو ماشین سواری را زمین گیر کرده است.اما می گذریم.به روستای دهناش میرسیم.با آقای جواد ظاهری هماهنگ کرده ایم و در مسجد روستا مستقر میشویم.ماشینها از منطقه مراجعت میکنند.ناهار و استراحت ، خشک کردن حجم زیاد لباسهای خیس و…ساعتها وقت میگیرد و سرانجام خواب شبانه پایان برنامه امروز است.

روز دوم
بامداد (حدود ساعت ۲) مراسم سال تحویل با حضور تمام دوستان آغاز میشود.مراسمی که حدود ۲ ساعت به طول می انجامد.سفره هفت سین تدارک دیده شده کاملا قابل بازگشت به طبیعت است و  با شکوهی خاص در کنار شمع ها و هدایا در میان مجلس کاملا چشم نواز است.

هدایا نیز از جنس دوستداران طبیعتند.به ازای هر شرکت کننده یک لیوان فلزی و یک کیسه پارچه ای با بند مناسب تهیه شده تا به لیوان های یک بار مصرف و کیسه های پلاستیکی نه بگوییم.کیسه هایی که برای حمل میوه و خشکبار یک کوهنورد به علت گذر هوا از منافذ مناسب تر از پلاستیکها هستند و از سویی برای طبیعت هم بهترند.

سکوت برای لحظاتی ، دعا ، نیتها و فال حافظ ، شعرخوانی و …قسمتی از مراسم است.یکی دو نفر از دوستان که صدای خوشی دارند نیز میخوانند.بعد از لحظه شروع سال تبریک ها شروع میشود و با تلفن ها و پیامک ها در هم می امیزد و بلافاصله همه میخوابیم.
برنامه این روز پیمایش رودخانه آب تپا است و با توجه به اینکه اجباری نمیباشد ۲۵ نفر از ۳۷ نفر شرکت کننده را صبح زود از کیسه خوابها جدا میکند.البته تعدادی نیز از باران های احتمالی ترسیدند و همراهی نکردند اما پیش بینی های ما حکایت از آن داشت که باران تا ظهر منتفی است و احتمال آن تا غروب نیز کم است.تاخیر جزیی برخی شرکت کنندگان و عدم پیوستگی تیم در ابتدای مسیر باعث تذکر سرپرست قبل از گرم کردن و حرکات کششی شد اما پس از آن همه چیز عالی بود.هوای بهاری و طراوت طبیعت یک روز خوب را نوید میداد.کمی در جاده مسیر را طی کردیم و پس از عبور از گردنه ، با یک سرازیری کوتاه از جاده جدا شده خود را به کنار رودخانه رساندیم.صبحانه خورده شد و پاکوب کنار رودخانه را در جهت خلاف آب ادامه دادیم.

مسیر بسیار زیبا همه را غرق لذت و عکاسی نموده بود.سنگها و سبزه ها و درختان و پاکوبی که گاه  از رودخانه فاصله میگیرد و گاه آنقدر به کنار رودخانه میاید که ضعیف تر ها را به چالش میکشد.حتی یکی دو دست به سنگ میشود گفت تفریحی مسیر نیز به زیبایی های مسیر میافزاید.

به روستای تپای علیا میرسیم و با راهنمایی روستاییان به مسیر خود در امتداد رود ادامه میدهیم.۶ نفر هم اینجا از تیم جدا میشوند و در باغات روستا کنار رودخانه میمانند تا بقیه تیم رفته و بازگردند.رودخانه کم کم وارد تنگه بسیار زیبایی میشود.
دست به سنگهای بیشتر در انتظار ماست اما کاملا ایمن به نظر میرسند و ریزشی نیستند. چندین بار ناچار میشویم با پرش از سنگها از رودخانه عبور کنیم.چشمه ها و آبشارهای کوچک و متوسط در مسیر همه را به هیجان میاورند.

در واقع گاهی توصیف مشکل است.به تدریج دره باز میشود.با طی یک سربالایی خود را به یک آبشار بزرگ میرسانیم.ظهر است.نگران حتی یک درصد شروع باران هستیم چون در این صورت با توجه به احتمال سیل بازگشت از مسیر تنگه بسیار خطرناک خواهد شد.پس از استراحت مختصر کنار آبشار بازمیگردیم.به روستا که میرسیم گلیم های فرسوده بختیاری های مهمان نواز بر روی پشت بامی برایمان پهن میشود تا خستگی را از تنمان بزدایند. برای نیم ساعتی مهمان چایی و دوغ و آب گوارای آنها میشویم.فضا بسیار صمیمانه است.نوروز این جشن ملی ، ایرانیان را به هم نزدیک تر میکند و همه با روی خوش به هم تبریک میگویند.برخی دوستان ،کودکان روستا را در آغوش میکشند یا با آنها  بازی میکنند.

به آنها هدایایی چون لوازم تحریر و خوراکی میدهیم.هم وطنان خود را در آغوش میگیریم و آنها را به خدا میسپاریم .

از همان مسیر رفت بازمیگردیم تا به محلی که صبحانه خورده بودیم میرسیم. نیم ساعت تا دهناش راه باقی مانده بنابراین همان جا میمانیم تا بیشتر لذت طبیعت را ببریم.چند نفری هم از اهالی روستای تپای سفلی به کنارمان میایند و خوش و بش میکنیم.آنها از ما دعوت میکنند تا به روستای آنها هم سری بزنیم و ما قول دو روز دیگر را میدهیم.بعد از حدود ۲ ساعت و همزمان با غروب در حالی که باران نم نم شروع میشود ما به دهناش رسیده ایم.پیش بینی ها میگوید باران پیوسته و سیل آسا خواهد بود وفردا یعنی روز یکشنبه کاملا بارانی است.تیم پشتیبانی خبر از وجود تندرها حین بارندگی های فردا میدهد و با توجه به بافت طبیعی منطقه ما را از هر نوع برنامه ریزی برای پیمایش در این روز منصرف میکند.

روز سوم
یک روز کامل در مسجد روستا حبس شدیم که با وجود ۳۷ نفر خسته کننده نبود. تنها گاهی در بالکن مسجد به تماشای باران سیل آسا مینشستیم.عصر برای لحظاتی و آن هم گاهی باران کم میشد و از فرصت استفاده کردیم و در تعداد حدود ۱۰ نفر به دیدار نوروزی دو سه خانواده دهناشی رفتیم که بسیار جالب بود.به خصوص که حین یکی از این دید و بازدید ها از قلعه دهناش هم دیدار کردیم.برای هدیه همراه خود میوه بردیم و آنها نیز با هر آنچه داشتند از ما پذیرایی میکردند.غیر از این دیدار ها مابقی روز به صحبت و بازی و گپ گذشت.البته هنگام نماز با توجه به اقامه نماز در مسجد ، شرکت کنندگان وسایل خود را جمع کرده در کوله ها گذاشته و تعدادی نیز با نمازگزاران دهناشی و چند مبلغ حوزوی که در این روزها به منطقه آمده اند  همراهی میکردند.

روز چهارم
از بامداد باران تمام شد و آسمان پر ستاره شد.اطمینان داریم دیگر باران در ادامه سفر ما شروع نخواهد شد.کل همسفران کوله های خود را آماده کردند.باید از دهناش و مسجد روستا جدا جویم.حدود ۵۰ کتاب مذهبی و تعدادی مهر و جانماز و چادر نمازکه از اصفهان آورده بودیم تنها یادگار ما برای مسجد دهناش خواهد بود.پیمایش خود را در مسیر جاده خاکی دهناش به روستای تپای سفلا آغاز کردیم و کمی بعد که گرم شدیم حرکات کششی را هم انجام دادیم.درخت و چمنزار و حتی سنگها هم بوی باران میدهند اما باران دیگر تمام شده است.تنها کاری که از دستمان برمیاید نفس های عمیق و دیدن است.از گردنه عبور میکنیم.دوباره رودخانه تپا پیش رویمان قرار میگیرد.این بار در جهت آب جلو میرویم تا به روستای تپای سفلا و محل ریزشگاه آن به بازفت میرسیم.دو ساعت توقف در روستا فرصتی است برای آشنایی بیشتر با فرهنگ مردمان بختیاری.تعدادمان زیاد است و به ناچار در چند خانه مهمان میشویم.با چایی و …در جواب میوه ها و گز اصفهان از ما پذیرایی میکنند.نقل محفل وصف باران دیروز و طغیان بازفت است. چه زود ۲ ساعت تمام میشود و باید جدا شویم.در همان ابتدا باید از رودخانه تپا گذر کنیم.صندلها به پا میشود تا کفشها خیس نشوند.آب تا زیر زانوست.روستاییان مهربان ساده ترین محل برای عبور را به ما پیشنهاد میدهند.با هیجان و شادی عبور میکنیم و راه خود را ادامه میدهیم.با یکی از روستاییان و پدر مهربانش به قدری دوست شده ام که تا پایان سفر چندین بار با من تماس تلفنی میگیرد تا از بابت ما خیالش راحت شود.نام او ولی است و در خاطرم خواهد ماند.از او نیز متقابلا دعوت کردم به اصفهان بیاید.

ادامه راه تماما در ساحل بازفت و در جهت آب است.مسیر یک جاده خاکی تقریبا متروک است.ابهت بازفت و مناظر  آن هر لحظه و پس از هر پیچ رخی دیگر میگشاید و اجازه نمیدهد دمی دوربینها جمع شوند.

از روستای موچون هم میگذریم و تنها دقایقی را توانستیم به گپ زدن با اهالی بگذرانیم.یک رودخانه کوچک دیگر نیز در مسیر ما را ناچار به استفاده از صندلها کرد.حین عبور به برخی دوستان که پابرهنه شده قصد عبور داشتند تذکر داده شد.هر نوع پارگی کف پا و خونریزی و عفونت با توجه به دوری درمانگاهها میتوانست خطرناک باشد.برای ناهار به چمنزاری زیبا در ساحل بازفت که از قبل برای کمپ در نظر گرفته بودیم رسیدیم.محل مذکور در شمال مصب رودخانه آب الگی قرار دارد.چشمه آب هم نزدیک بود و همه چیز برای کمپ و لذت بردن از طبیعت مهیا.

عصری رویایی و در پی آن شبی رویایی تر در پیش روی ما بود.با چوبهای خشک در بستر سنگی حاشیه رودخانه آتشی به پا شد و ساعتها در کنار آن خوش بودیم تا زمان خواب.شبی که به دلیل وزش بادهایی که ابرهای باران زا را بردند به شدت سرد بود و دما تا زیر صفر پایین آمد اما این قدر لذت کمپ در آن مکان برای ما زیاد بود که چندان به چشم نیامد.

روز پنجم
گرمترین روز برنامه در پیش روی ماست اما گرما در حد لذت بخش است.برنامه اختیاری پیمایش رودخانه آب الگی از صبح تا ظهر در این روز اجرا شد.بیشتر نفرات تیم ترجیح دادند در کمپ بمانند و از طبیعت با آرامش بیشتر لذت ببرند و با یک تیم ۷ نفره سربالایی تپه را بالا رفتیم و سپس پایین آمدیم تا به ابتدای پاکوب کنار رودخانه آب الگی برسیم.نیازی به عبور از رودخانه نیست و در هر دو سوی رودخانه پاکوبها خوب است.در جهت خلاف آب جلو میرویم.روستای الگی سفلا  پراکنده است و خانه ها با فاصله چند صد متری از هم در امتداد رودخانه اند.درختان بزرگ حاشیه رودخانه گاهی جلب توجه میکنند.بهار است اما برگهای خشک به جا مانده از پاییز روی زمین زیاد است.

آن قدر همه چیز زیباست که تنها میتوانیم بگوییم جای دیگر همسفران خالی.مسیر را ادامه میدهیم و حین عبور از باغات روستای الگی علیا از آبشار زیبای آن عکسی میگیریم.

در ادامه وارد تنگه ای میشویم که بسیار زیباست.چشمه ها و آبشارها ما را به وجد میاورند.

به جایی میرسیم که برای ادامه مسیر نیاز به حرکت طولی در مسیر آب است در حالی که فرصتی نداریم و باید ظهر به کمپ برسیم.پس به ناچار بازمیگردیم.

پیش از مراجعت یکی از همسفران اجازه میگیرد و به آب میزند تا به زیر یکی از آبشارها برود. در مسیر بازگشت اصرار و مهمان نوازی یکی از خانواده های بختیاری در روستای الگی سفلا را جواب مثبت میدهیم و نیم ساعتی مهمانشان میشویم و چقدر دوست داشتیم بیشتر پیش آنها میماندیم و از این همه صفا و بی ریایی لذت میبردیم.جایی که خبری از دروغ و تجملات نیست جایی که حتی خام گیاه خوارهای گروه نیز دوست دارند چایی میزبان مهمان نواز را رد نکنند.

ظهر پس از صرف ناهار در کمپ تمام گروه ۳۷ نفره چادر ها را باز کرده و با آماده نمودن کوله ها به ادامه مسیر خود در حاشیه ساحل بازفت ادامه میدهند.اولین چالش عبور از رودخانه آب الگی است که بدلیل عبور جاده خاکی از قسمتی از آن و مسطح بودن آن بخش بدون مشکل است.

پس از آن یک آبشار هفت طبقه در کوه همه را به وجد میاورد.

و در ادامه این قدر همه غرق در طبیعت و زیبایی های کوه و رود و … هستند که وقتی حدود ۶ عصر به روستای مازه رشته و ماشینها میرسیم باورمان نمیشود موقع وداع است.حرکات کششی پایانی است بر این سفر و کوله ها در باربند بسته میشود.مثل تمام برنامه های گروه جلسه نقد و پیشنهاد در ماشینها و در مسیر بازگشت برگذار میشود تا برنامه های قوی تری اجرا گردد.در گروه اسپادانا به منظور حفظ و کمک به طبیعت معمولا هیچ گاه کنسرو و غذاهای آماده حمل نمیشود و غذا های ساده مصرف میشود یا در محل درست میشود و سعی میشود تمام اصول اکوتوریسم و سفر در کوهستان طبق بیانیه تیرول اجرا گردد اما خوشحال هستیم که بیشترین حجم نقدها به راهکارهایی برای حفظ بیشتر طبیعت در سفرهای مشابه اختصاص داشت به ویژه برای توجیه تازه واردان به گروه که با قوانین زیست محیطی گروه آشنا نیستند.نیمه شب ۴ فروردین سفر ۵ روزه ما با رسیدن به شهر اصفهان پایان یافت.

اطلاعات فنی برنامه

پیمایش رودخانه آب مورز
طول مسیر پیمایش حداکثر ۱۰ کیلومتر رفت و برگشت
اختلاف کمترین و بیشترین ارتفاع مسیر ۳۷۰ متر

پیمایش رودخانه آب تپا
طول مسیر پیمایش حداکثر ۱۴ کیلومتر رفت و برگشت
اختلاف کمترین و بیشترین ارتفاع مسیر ۴۴۰ متر

پیمایش رودخانه آب الگی
طول مسیر پیمایش حداکثر ۱۰ کیلومتر رفت و برگشت
اختلاف کمترین و بیشترین ارتفاع مسیر ۴۲۰ متر

پیمایش با کوله سنگین در روز چهارم برنامه
طول مسیر پیمایش حداکثر ۹ کیلومتر
اختلاف کمترین و بیشترین ارتفاع مسیر ۱۸۰ متر

پیمایش با کوله سنگین در روز آخر برنامه
طول مسیر پیمایش حداکثر ۵ کیلومتر
اختلاف کمترین و بیشترین ارتفاع مسیر ۱۴۰ متر

 هزینه برنامه :

گروه اسپادانا یک گروه غیر انتفاعی است که درامدهای اندک آن به نسبت گروههای گردشگری به حساب سپرده گروه واریز و طبق مصوبات هیات مدیره گروه صرف هزینه های جاری و پیشبرد اهداف آموزشی و زیست محیطی در حیطه اکوتوریسم و کوهنوردی میگردد.بر این اساس در این برنامه نفرات عضو  ۱۲۵ هزار تومان و نفرات غیر عضو ۱۴۰ هزار تومان هزینه پرداختند که بیشتر آن صرف کرایه ماشین و هزینه های جانبی مانند میوه و هدایا و … شده و مابقی  پس از ثبت در گزارش مالی برنامه به کمیته مالی گروه تحویل داده شد.

برخی حواشی خوب و بد برنامه :
عدم تفکیک زباله های قابل بازگشت به طبیعت و غیر آن توسط معدودی از همسفران که باعث شد زحمت مسوولین تدارکات گروه زیاد شود اما به نظر میرسد علت آن تنها نا آگاهی بوده و طی جلسات نقد برنامه این نا آگاهی رفع شده است.

ارتباطات زیاد با مردم و اهالی روستاها حین سفرکه به نظر میرسد تاثیرات بسیار خوبی بر روی طرفین داشت.

ارتباط صمیمانه و خوب تمام همسفران با هم  بدون هیچ گونه تنش و حتی یک مورد از ابتدا تا انتهای سفر که با توجه به تعداد زیاد شرکت کنندگان و تعداد روزهای زیاد نشان دهنده فرهنگ بالا و فضای صمیمی گروه ضمن حفظ حریمها و حرمتها دارد.

انجام  برنامه طبق برنامه ریزی و با موفقیت بدون هیچ گونه آسیب دیدگی علیرغم باران های زیاد و تنوع مسیرهای پیمایشی که نشان از دقت و همیاری تک تک نفرات و نظم گروه داشت.

فایل تراکهای ثبت شده این برنامه و مختصات تمامی نقاط طبیعی و غیر طبیعی با اهمیت حین پیمایش ها همچنین عکس های دیگر و … تماما در آرشیو گروه اسپادانا برای استفاده کوهنوردان و موسسات ضبط و نگهداری خواهد شد.

۱۳ نظر

 1. بهناز قدیری

  برنامه خیلی خوبی بود ، تشکر ویژه از سرپرست خوب برنامه که با برنامه ریزی دقیق باعث شد یک خاطره به یادماندنی از برنامه نوروز داشته باشیم

 2. محمدجوادمظاهری

  با سلام و درود
  تشکر فراوان از گزارش جامع و کامل برنامه بازفت
  مطالعه این گزارش تداعی کننده خاطرات سفر عید ۹۴ با جزئیات کامل به عنوان یکی از بهترین برنامه هایی که در آن شرکت داشتم بود که در ذهنم برای همیشه نقش بست.
  به امید دیدار و شرکت در برنامه های آتی گروه

 3. محمد نوری زاده

  احسان جان سپاس از زحماتی که برای طراحی و اجرای بسیار خوب این برنامه داشتی. هرچند متاسفانه نتونستم خودم رو به برنامه برسونم اما گزارش واقعا جامع و کاملی که نوشتی و عکس های زیبایی که گرفتی یادآور خاطرات اولین سفری بود که در کنارت برای شناسایی به این منطقه رفتیم. امیدوارم این گزارش جامع بتونه راهگشای برنامه ریزی گروه های کوهنوردی در کنار حفظ مسئولانه و همه جانبه ی اکوتوریستی این منطقه ی بکر و حساس کشورمان باشد.

 4. مریم مظاهری

  ممنون از سرپرست خوب برنامه، برنامه عالی بود، خصوصا فضای تحویل سال. بغیر از زیبایی منطقه و بکر بودن مکان برای من زندگی ساده و دور از تمدن. مردم منطقه بازفت و خصوصا مهمان نوازی آنها زیبا و به یادماندنی بود

 5. با سپاس از گروه اسپادانا که همچنین محیط مناسبی برا علاقه مندان به وجود اورده و این کار نتیجه یه کار تیمی و گروهیه!
  با تشکر از گزارش اموزنده و بسیار جامع و دقیق
  برنامه بازفت شمالی به همت احسان عزیز و مشارکت دوستان شرکت کننده همانطور که در گزارش دقیق ذکر شد اجرا شد و یک برگ از درخت زندگی یمان را رنگی از جنس طبیعت و تعامل به خودش گرفت. واقعا با دیدن این عکس ها و گزارش یاد سفر زنده می شد و عطش رفتن به طبیعت دوباره زنده!
  نکات اجرایی این برنامه بسیار برای من اموزنده بود و دوست دارم ا این سفر برای دوستان شرکت کننده و حتی کسایی که گزارش برنامه میخونند بازنگری هایی در زندگی وسفر هایشان داشته باشند.
  چشم انداز های این سفر برای من این موارد بود
  ۱٫همبستگی و انساجام افراد شرکت کننده با برنامه از پیش تعیین شده و اجرای مناسب ان(حتی با حضور تعداد زیادی از نفراتی که بار اول بود گروه اسپادانا را انتخاب کرده بودن)
  ۲٫طبیعت بکر وزیبا و سر شار از روح زندگی مخصوصا باران و رعد برق هاش
  ۳٫مردمان پاک و به زیبای طبیعتی که در ان زندگی میکردند.
  ۴٫عید دیدن داخل روستا و برخورد نزدیک با مردمان ان منطقه
  ۵٫داشتن دغدغه های زیست محیطی افراد شرکت کنند و مخصوصا گروه در حفظ سلامت محیط زیست و البته مسائل های ایجاد شده در خلال برنامه و حصول تجربه های بارزش برای ارتقاء سطح حفاظت از زیست محیط(لزوم اموزش در مورد مسئولیت افراد در قبال تولید زباله های شخصی و گروهی و آگاهی رسانی درباره ضرورت رعایت نکات بهداشتی در دفع فضولات انسانی)
  ۶٫آشپزی دوستان در طول برنامه و لزوم اهمیت دادن به تغذیه و سالم زندگی کردن
  ۷٫لذت آب تنی در زیر ابشار ها
  با سپاس فراوان از همه دوستان مخصوصا احسان عزیز و محمد نوری زاد که البته جاش تو سفر خیلی خالی بود
  زندگی اب تنی در حوضچه اکنون است

 6. احسان امین جواهری

  درود بر دوستان
  سپاسگزارم از نظرات و ابراز لطف تک تک شما
  هر سفر یک دانشگاه است
  بعد از هر سفر تصور میکنیم کامل شده ایم
  اما در سفر بعدی میفهمیم چقدر ناقص بوده ایم
  در سفر بازفت نیز از برنامه و شرکت کنندگان بسیاری چیزها یاد گرفتم که شاید اگر صرفا یک شرکت کننده بودم این قدر یاد نمیگرفتم چرا که نه ناچار به تعامل با تک تک نفرات بودم و نه لزومی داشت از ماهها قبل برنامه و حین برنامه با اهالی بازفت ارتباط بگیرم.اینها همه غیر از تحقیقات و برنامه ریزی هایی است که ناچار بودم برای کیفیت کار خودم انجام دهم و بر تجربه ام و شناختم افزود
  و میدانم باز هم باید بسیار برنامه اجرا کنم و برنامه بروم تا نواقص را بیشتر رفع کنم و تجربه کنم
  از گروه اسپادانا سپاسگزارم که فرصتی عالی برای من هست در رفع نواقص خودم و تجربیات جدید
  حتی گزارشی که مینویسم به من در تمام ابعاد از توان نوشتاری گرفته تا شناخت جغرافیایی و مردم شناسی جایی که ۵ روز از عمرم را آنجا بوده ام ، کمک میکند
  دوستان
  یک اشتباه تایپی در متن گزارش را اصلاح میکنم
  اشتباه:منطقه بازفت شمالی محدود است از جنوب غربی به کوه میلی(۳۹۰۰متر) که در امتداد جنوبی زرد کوه و پس از گردنه چری قرار دارد
  درست:منطقه بازفت شمالی محدود است از جنوب شرقی به کوه میلی(۳۹۰۰متر) که در امتداد جنوبی زرد کوه و پس از گردنه چری قرار دارد
  پایدار باشید

 7. ضمن تشکر از زحمات احسان عزیز بابت سرپرستی فوق العادش که مثل همیشه برنامه با نظم خاصی اجرا شد
  با توجه به اینکه قرار بر این شد نظرات در جلسه انتقادات اینجا برای ماندگاری ذکر شود دو موردی که مد نظرم بود را میگم:

  ۱٫ دغدغه های زیست محیطی و اینکه سلیقه ای رفتار نشه و مطابق با یک روند مشخصی رعایت بشه که خوشبختانه دوست عزیزم علی رجایی در این زمینه پیش گام شده و با آماده کردن مرام نامه مربوطه راه را هموار کرده است البته همت مئولین اصلی گروه را می طلبد تا به نحو احسن اجرا شود چرا که در این برنامه گاها مشاهده میگردید مواردی در این زمینه حتی از جانب با سابقه ها و سرپرستان گروه رعایت نمی شود

  ۲٫ در برنامه های کوهنوردی اصولی باید رعایت شود تا بتوان نظم را در گروه حاکم کرد. انظباط و کوهستان جز لاین فک همدیگر هستند گذشتن از مسائل کوچک باعث میشود افراد راحتر بتوانند قوانین کوه را نا دیده بگیرند. برای رفع این مشکل نیز سخت گیری وتلاش مضائف مسئولین گروه را میطلبد. انچه که مشخص است اجرای برنامه توسط گروه کوهنوردی باید با برنامه های آژانس های گردش گردی متفاوت باشد. کما اینکه در ارتباط با این مطلب اکثر گروه های کوهنوردی سختگانه برخورد می کنند

  در آخر از هیات مدیره گروه بابت زحماتی که میکشند تشکر میکنم

 8. این گزارش به خوبی نشون میده که واقعا اوقات خوب و خوشی داشتین.من هم که نبودم لذت بردم. از این که گروه هم واقعا به مسائل زیست محیطی توجه خاصی داره جای تقدیر و سپاسگزاری داره.روزگار به کام.

 9. علیرغم اینکه متاسفانه نشد که باشم :
  پیداست :
  _ گروه کوهنوردی قابل تحسین
  _ برنامه ریزی عالی در سایه زحماتی زیاد
  _ شرکت کنندگانی صمیمی
  _ روزهایی خوش
  _ گزارشی جامع
  _ عکسهایی زیبا و خاطراتی ……………………..زیباتر

 10. ملیح ناظمیان

  در نوازش های باد ،
  در گل لبخند دهقانان شاد ،
  درسرود نرم رود ،
  خون گرم زندگی جوشیده بود ….

  نوشخند مهر آب ،
  آبشار آفتاب ،
  در صفای دشت ها کوشیده بود ….

  شبنم آن دشت ، ازپاکیزگی ،
  گوییا خورشید را نوشیده بود ….

  روزگاران گشت و …. گشت…

  یاد باد آن خوش نوا آواز دهقانان شاد
  یاد باد آن دلنشین آهنگ رود
  یاد باد آن مهربانی های باد

  ” یاد باد آن روزگاران یاد باد “

  و در پایان
  سرمای زیر صفر اونشب اصلا رویایی نبود :'((

 11. با تشکر از دوست خوبم احسان جان.چند نکته در اجرای این برنامه به نظر بنده میرسه/۱٫در برنامه هایا تعداد بالا اصولا ۲ نفر عقب دار گذاشته میشه ۱٫ به دلیل خسته نشدن عقب دار ۲٫کنترل بهتر روی نظم حرکت و اصولا افراد با تجربه را عقب دار میگذارند ۲٫در چنین برنامه ایی حتما مسئول فنی لازم هست تا مسیر مناسب با افراد گروه رو شناسایی کنه ۳٫ جلو دار و عقب دار باید یک ارتباط منسجم با هم دیگر داشته باشند تا از فاصله افتادن بین افراد جلوگیری بشه و عملا گروه رو حین حرکت اداره کنند وسرپرست در این زمان هیچ نگرانی از حرکت گروه نداشته باشه و بتونه خارج از حرکت گروه فکر ازاد برای اجرای درست برنامه داشته باشه.۴٫جلو دار باید این اموزش رو به افراد شرکت کننده بده که هر نفر حواسش به فاصله گرفتن نفر پشت سرش از خودش باشه اگر این به عنوان یک وظیفه جا بیفته برای بچه ها تیم اصلا دچار گسیخته گی نمیشه ۵ ما همگی میدونیم که ادمهای حواس پرتی هستیم پس باید نکات زیست محیطی به صورت تکراری و مداوم دائما با صدای بلند در طی اجرای برنامه گفته بشه تا به عنوان یک وظیفه همه به اون عمل کنند.با سپاس.

 12. گزارش جامع با ارائه جزییات جغرافیایی منطقه حاکی از برنامه ریزی خوب، بررسی و دقت نظر می باشد…طبیعت بکر و همزیستی با مردمانی پاک سرشت تجربه ی فوق العاده ای بوده که متاسفانه من ازش محروم بودم…ممنون که با این گزارش خوب ما را هم در این تجربه تکرارنشدنی شریک کردین… سلامت و شاد باشید…

 13. خدا رو شکر که سفرتون بدون مشکل برگزار شده نوروز امسال (۱۳۹۷) ما در منطقه تاراز به اعتماد فردی که کنار جاده چادر زده بود و کباب و چایی می فروخت چادر زدیم و شب عمده وسایل ما را دوستان همین آقا غارت کردند و دستمان هم به جایی بند نبود متاسفانه از نظر امنیت بسیار منطقه ناامنی است

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*